Bøger om ledelse

Her finder du en oversigt over gode bøger om ledelse.

Viser alle 5 resultater

Hvad vil det sige at være leder? Mennesker er forskellige – vi tænker forskelligt og handler alle sammen forskelligt. Hvordan bliver man så en god leder når mennesker er så mangfoldige som de er?

Ledelse er et begreb, der beskriver den administrative, kontrollerende del af en leders arbejde. Lederen kaldes en chef (eller boss) og har normalt det største ansvar i virksomheden. Der skelnes nogle gange mellem chefgruppe og ledergruppe, hvor det første består af mellemledere/afdelingsledere, mens det sidste udgøres af direktionen. Ofte vil det også souschefen, som er stedfortræder eller den næstkommanderende efter chefen/områdelederen.

Ordet ledelse bliver også tit brugt om de personer der udfører ovenstående – generelt er det om en person, der bestemmer.

I britisk/amerikansk ledelsesteori skelnes mellem management (som er det engelske ord for ledelse) og leadership (lederskab). Kort fortalt er management at gøre tingene rigtigt, mens leadership er at gøre de korrekte ting.

Overfor finder du gode bøger om ledelse!